465534_405926159424275_345678627_o.jpg
       
     
Children Of Honduras : 20%22 x 28%22: Kama Aqua-Dispersion on Italian Fabriano Watercolour Paper.JPG
       
     
Lady Of Ecuador : 22%22 x 30%22 : Kama Aqua-Dispersion on Italian Fabriano Watercolour Paper.JPG
       
     
Entre Nous.jpg
       
     
Empyrean Heroine.jpg
       
     
IMG_0335.JPG
       
     
IMG_4579.jpg
       
     
A Horse Named Pepe.jpg
       
     
465534_405926159424275_345678627_o.jpg
       
     
Children Of Honduras : 20%22 x 28%22: Kama Aqua-Dispersion on Italian Fabriano Watercolour Paper.JPG
       
     
Lady Of Ecuador : 22%22 x 30%22 : Kama Aqua-Dispersion on Italian Fabriano Watercolour Paper.JPG
       
     
Entre Nous.jpg
       
     
Empyrean Heroine.jpg
       
     
IMG_0335.JPG
       
     
IMG_4579.jpg
       
     
A Horse Named Pepe.jpg